Nima ELBAGIR, Alex PLATT, Raja RAZEK – CNN “A slave auction in Libya” – LIBYA

EditionPBCN 2018PrizeTelevision Prize sponsored by Amnesty InternationalTitreA slave auction in LibyaNomNIMA ELBAGIR
ALEX PLATT
RAJA RAZEK
MediaCNNCountryLIBYADate17-24 october 2017